جداسازی اندامکها با الکتروفورز بر روی اسلاید

برای جداسازی اندامکها از روشی مشابه روش comet assay استفاده می شود. در این روش، ابتدا سوسپانسیون حاصل از هموژنیزاسیون سلولها، با ژل مخلوط شده و سپس ژل بر سطح لام گسترده می شود. با قرار دادن لام در یک میدان الکتریکی، اندامکها بر اساس میزان بار و حجم جدا می شوند. اندامکهایی که بار بیشتر و حجم کمتری دارند مسیر بیشتری را طی میکنند.
اندامکها را میتوان به کمک دیگر انواع الکتروفورز نیز جداسازی کرد. شما هم می توانید با کمی ابتکار، یک الکتروفورز مشابه شکل زیر برای جداسازی اندامکها ابداع کنید.


در این نوع الکتروفورز، میزان حرکت اندامکها،به میزان بار موجود در سطح آنها و حجم آنها بستگی دارد.

در این نوع الکتروفورز، معمولا از رزینهایی استفاده می شود که منافذ بزرگی ایجاد کنند. این منافذ باید به گونه ای باشند که اندامکها بتوانند از آن عبور کنند. برای این منظور میتوان از سفاروز یا سفادکس استفاده کرد. دانه های سفاروز دارای دو نوع منفذ هستند:

۱-منافذی که در داخل دانه ها قرار دارند(اندازه این منافذ از قطر اندامک ها کوچکتر است و اندامکها از داخل آنها عبور نمی کند)

۲- منافذی که از فاصله بین گلوله های سفاروز تشکیل شده است(اندازه این منافذ به شعاع گلوله های سفاروز بستگی دارد و هرچه این شعاع بیشتر باشد اندازه منافذ بزرگتر خواهد بود. اندامکها از داخل این منافذ عبور میکنند.در انتخاب دانه های سفاروز برای انجام الکتروفورز بر روی اندامکها، باید دقت شود که شعاع آنها به اندازه ای باشد که ارگانلها بتوانند از آن عبور کنند،در عین حال این شعاع نباید خیلی بزرگ باشد).
/ 0 نظر / 62 بازدید