شمارش سلولهای زنده مخمر

سلولهای مخمری که زنده هستند دارای آنزیمهایی هستند که میتوانند متیلن بلو (و یا تولوئیدن بلو) را احیا کنند. هنگامی که متیلن بلو (و یا تولوئیدن بلو) احیا میشود رنگ خود را از دست میدهد و بیرنگ میشود. با استفاده از این خاصیت میتوان سلولهای زنده را از غیر زنده تشخیص دارد.

هنگامی که به سوسپانسیون سلولهای مخمر، متیلن بلو اضافه میشود،متیلن بلو به سلولها نفوذ میکند اما فقط سلولهای مرده را رنگ میکند. با استفاده از لام سایتومیتر(Cytometere) (مارک توما یا نئوبار)، می توان درصد سلولهای زنده را نسبت به سلولهای مرده محاسبه کرد


countgrid.gif

برای شناسایی سلولهای زنده از مرده علاوه بر روش آنزیمی ، میتوان از روشهای دیگری مانند میزان نفوذپذیری سلولها به رنگهای مختلف نیز استفاده کرد. سلولهای زنده نسبت به برخی از رنگها نفوذ پذیر بوده و با آنها رنگ میشوند ونسبت به برخی دیگر از رنگها نفوذ ناپذیر میباشند. هنگامی که این سلولها میمیرند، نسبت به همه انواع رنگها نفوذپذیر شده و رنگ وارد سلولهای آنها میشود. در اِن روش نیز میتوان از لام سایتومیتر و میکروسکوپ برای شناسایی سلولهای زنده استفاده کرد.

در برخی از روشهای پیشرفته از مواد فلئورسانتی که سلولهای زنده و مرده را متفاوت رنگ میکنند استفاده میشود. یک روش پیشرفته بنام فلوسایتومری(Flow Cytometery) وجود دارد که در آن بصورت اتوماتیک مِتوان سلولهای زنده و مرده را شمارش کرد.
در این روش حتی میتوان سلولهای زنده و مرده را از هم تفکیک کرد. در این روش سوسپانسیون حاوی سلولها (که قبلا بصورت فلئورسانت رنگ آمیزی شده اند)، از مقابل یک پرتو لیزر عبور میکنند.
سپس نور بازتاب شده از از سلولها توسط یک دتکتور تشخیص داده شده و بر حسب طول موج تابشی ، سلولها بصورت مختلف بار دار میشوند. در مرحله بعد سلولها از بین یک میدان الکتریکی عبور داده میشوند و برحسب میزان بار الکتریکی سلولها از هم جدا میشوند.

/ 6 نظر / 640 بازدید
مجید

سلام خوب بود ولی شما هیچ توضیحی برای نوع شمارش یا استفاده از لام برای شمارش مخمره نگفته اید لطفا در این خصوص بیشتر توضیح دهید.با سپاس

خیلی خوب بود

عاطفه

سلام لطفا برای استفاده از لام هم توضیح دهید

mona.m

salam az site e khubetun tashakor mikhastam bebinam refrence e in shomareshe cellule zende va morda ro mishe befarmain? baraye avordane dar payanname cheghadr motabare? thanks a lot

مهسا

یه دنیا ممنون درست همونیه که میخواستم.