جدا کردن اسپرم های بارور از غیر بارور به کمک بیوچیپها

محققان آمریکایی شیوه ای را ابداع کرده اند که با آن می توانند اسپرم های سالم را از اسپرم هایی که قدرت باروری ندارند، جدا کنند. این امر به زوج هایی که از طریق مصنوعی بارور می شوند، کمک می کند تا اسپرم های سالم را برای باروری انتخاب کنند. این مطلب در ژورنال Nature به چاپ رسیده است.
قبل از باروری مصنوعی مقداری اسپرم با سرعت بالا سانتریفوژ می شود تا مایع از اسپرم جدا شود. این عمل ممکن است به حامل وراثت یعنی اسپرم ها آسیب وارد کند. گری اسمیت Gary Smith از دانشگاه میشیگان در آن آربور Ann Arbor و همکارانش شیوه ای را ابداع کرده اند که اسپرم های سالم بدون هیچ گونه آسیبی جدا می شوند.
در این روش مایع حاوی اسپرم را بر روی تراشه ای از سیلیکون به اندازه تمبر می ریزند، سپس آن را به کانال بسیار کوچکی که پهنای آن کمتر از نصف میلیمتر است، هدایت می کنند.
در قسمت دیگری از تراشه محول آب نمک را از کانال دیگری وارد می کنند تا به مایع حاوی اسپرم برسد. اسپرم های مرده یا آسیب دیده همراه آب نمک از کانال اصلی عبور می کنند ولی اسپرم های سالم از طریق انشعاب دیگری به سوی خروجی دیگر شنا می کنند. در این روش از مایع اسپرمی که فقط 45 درصد اسپرم های آن سالم است، 98 درصد اسپرم های بارور بدست می آید. شاید به کمک این روش بتوان اسپرم های سالم مردان نابارور را که حدود چند عدد در میان میلیونها اسپرم ناقص است، جدا کرد.

/ 1 نظر / 71 بازدید
امير بروغني

salam duste man.age mayel budi be bloge ma ham sar bezano age khasty bia ba ham tabadole link dashte bashim.bloge khubi dari.