مگنتوزوم چیست؟

برخی از باکتری های دانه های پروتئینی در خود می سازند که مگنوتوزوم نام دارم. این دانه ها دارای آهن فریک هستند و به باکتری ها این توانایی را می دهند که بتوانند در جهت قطب های زمین حرکت کنند. 

 

 

 

/ 0 نظر / 285 بازدید