روشهای اتوماتیک تلخیص DNA

در آزمایشات بیولوژی مولکولی دقت آزمایشها بستگی زیاد به خالص بودن نمونه ها دارد . در حال حاضر دستگاههایی ابداع شده اند که قادرند DNA، RNA ، و حتی پروتئینهای را بطور خالص تهیه کنند.برای بدست آوردن DNA خالص ، کافی است سوسپانسیون سلولها در محفظه مخصوص دستگاه قرار داده شوند به این روش میتوان پس از اندکی DNA خالص را بدون هیچ کار اضافه دیگری، دریافت کرد. اساس کار این دستگاههای از روشهای فیلتراسیون ؛کرماتوگرافی تعویض یونی و بکار گیری محلولهای فنول کلروفرم تشکیل شده است . دستگاه Autogen 740 ® نمونه ای از این دستگاهها است که برای استخراج DNA پلاسمیدی بکار می رود .
/ 1 نظر / 64 بازدید
زهرا

وبلاگتون خیلی بدرد بخور بود ممنونم///!!!!!!