روش تهیه آپتامر ها

برای هر  لیگاند مورد نظر براحتی می توان آپتامر ساخت.برای این منظور از روشی بنام SELEX[1] استفاده می شود.در این روش ابتدا بوسیله سنتز مصنوعی توالی های بسیار مختلفی از RNA در اندازه های مختلف بصورت تصادفی ساخته می شود.در این مرحله بیش از یک میلیون نوع RNA ساخته می شود.هر یک از این مولکول های RNA دارایساختار فضایی خاصی استکه در بین آنها یک یا چند مولکول RNAمی توانند بعنوان آپتامر به لیگاند مورد نظر متصل شوند.برای خالص سازی این آپتامر ها از روش کروماتوگرافی میل ترکیبی[2] استفاده می شود.در این روش ابتدا لیگاند ها به دانه های سفادکس در ستون کروماتوگرافی متصل شده و سپس محلول حاوی انواع مولکول های RNA سنتز شده از ستون عبور داده می شوند.آپتامر ها به لیگاند متصل شده و در ستون باقی میمانند وبقیه مولکول های RNA در اثر شستشو از ستون خارج می شوند.سپس مولکول های آپتامر از ستون جداسازی می شوند. در این روش ممکن است چندین نوع آپتامر برای یک لیگاند بدست آید که هریک به قسمتی از لیگاند متصل می شود.پس از انتخاب بهترین آپتامر،مولکول فوق تعیین توالی می شودو از روی آن توالی به روش سنتز مصنوعی،تعداد زیادی آپتامر ساخته می شود.

همچنین می توان از روی این آپتامر ها cDNA ساخت و آن را به همراه یک پروموتر قوی در باکتری ها کلون کرد.به این ترتیب باکتری مقدار زیادی آپتامر تولید خواهد کرد.به این آپتامر ها،آپتامر های منوکلونال  گفته می شود.


[1]- Selective expansion of ligands by exponential enrichment

[2]-Affinity CHromatography

/ 3 نظر / 595 بازدید
افشین بهروزی

دوست عزیز نویسنده این مطلب می خواستم بدانم تهیه آپتامر به همین آسانی است که شما میگوئید . آیا خود شما تا به حال در ُآزمایشگاه سعی در تولید این قطعات نموده اید یا کسی که این کار را انجام داده باشد . اگر به همین راحتی که شما میگوئید باشد پس می توان بر بسیاری از بیماریها در انسان فائق آمد.

غلامرضا بهروزی

دوست عزیز البته تولید آپتامر به روش کلونینگ و تکثیر باکتریائی درست نیست زیرا فلسفه آپتامرها قابلیت تولید آنها به روش شیمیائی یا همان PCR است . همانطور که مطلع هستید روش تکثیر از طریق کلون کردن در باکتریها مشکلات مربوط به خود را دارد که گاها به سختی انجام می شود از اینرو روش ازدیاد شیمائی آن هم اقتصادی تر و هم امکان پذیر تر میباشد. با تشکر غلامرضا بهروزی کارشناس ارشد بیولوژی مولکولی

احمد

ایا از اپتامرها در ساخت کیتهای نواری (استریپ)استفاده شده چگونه