آنتی بادیهای غیر عادی در شترها


در مهره داران اغلب ساختار آنتی بادیها بصورت حفاظت شده میباشد و در بین مهره داران مختلف مشابه میباشد. در این جانوران آنتی بادیها از دو زنجیره سبک و دو زنجیره سنگین که تشکیل شده اند و ساختاری y شکل را ایجاد میکنند. اما آنتی بادی های خانواده شتر (شامل شتر یک کوهانه - شتر دوکوهانه و لیما )(camels, dromedaries and llamas) با ساختار آنتی بادیهای دیگر مهره داران تفاوت دارند. در شترها آنتی بادیها فقط از دو زنجیره سنگین مشابه تشکیل شده اند.به این نوع آنتی بادی ها HCAb گفته می شود.
بنابر این در شترها فقط یک ژن مسئول بیان انتی بادیها است. به دلیل همین ساختار ساده ، امروزه سعی میشود برای ساخت آنتی بادیهای منوکلونال، از این ژنها استفاده شود. بیان این ژنها در باکتریها موفق بوده و منجر به تولید آنتی بادیهای فعال شده است.
/ 2 نظر / 50 بازدید
WBC

cheghadr jaleb!

محمد حسین

سلام وبلاگ خوب و مفیدی دارید. به ما هم سر بزنید: انجمن علمی میکروب شناسی دانشجویان ایران www.isam.blogfa.com موفق باشید.