رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین

در این روش هسته ها به رنگ آبی کمرنگ تا بنفش و سیتوپلاسم به رنگ صورتی پر رنگ رنگ میگیرند.
علت این امر این است که هماتوکسیلین به آنیونهایی مانند گروههای فسفات اسیدهای نوکلئیک متصل میشود و آنها را تقریبا به رنگ آبی در می آورد و ائوزین که دارای بار مثبت است به گروههای آمین اسیدهای آمینه (مانند لیزین و آرژنین) متصل شده و پروتئینها را به رنگ صورتی در می آورد.

پروتکل ۱:روش هماتوکسیلین/ائوزین

پروتکل۲:روش هماتوکسیلین /ائوزین

/ 1 نظر / 1749 بازدید
حسن

سلام هر دو لینک پروتکل خطا میده لطفا اصلاحش کنید. با تشکر